ข้อมูลครู/บุคลากร
ข้อมูลครู/บุคลากร
จำนวนครู / บุคลากร
 
 ครู/บุคลากร  ชาย  หญิง  รวม
 คณะผู้บริหาร  1  2  3
 ครูประจำการ  8  67  75
 ครูอัตราจ้างไทย  8  12  20
 ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ  5  4  9
 เจ้าหน้าที่การเงิน  -  1  1
 พนักงานราชการ  -  3  3
 เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน  -  1  1
 ลูกจ้างประจำ  2  1  3
 ลูกจ้างชั่วคราว  6  4  10
 รวม  31  96  125