ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ SM IEP
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดการประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ SM IEP ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ชอบผล โดยมีท่าน สามัญ รักบริสุทธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุม เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจ้ง แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ พร้อมแนะแนวทางการเลี้ยงลูก โดยท่าน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ท่าน รัตนาวดี ทับเงิน รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
https://www.youtube.com/watch?v=r7Ammhv7SX8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ozAe7q2adww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mF4UDs7Z4UE&feature=youtu.be


โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2561,11:49   อ่าน 1381 ครั้ง