ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารครูโรงเรียนอนุบาลอ่างทอง ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ (STEM)
คณะผู้บริหารพร้อมคณะครู โรงเรียนอนุบาลอ่างทอง เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศุกยภาพบุคลากรกลุ่มเครือข่ายปฐมวัย และโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) ณ หอประชุมสมเกียรติชอบผล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,11:14   อ่าน 797 ครั้ง