ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2018
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,08:51   อ่าน 1750 ครั้ง