ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1677) 04 ก.พ. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 105) 05 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ระดับปฐมวัย (อ่าน 110) 31 ต.ค. 61
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (อ่าน 120) 31 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) (อ่าน 155) 30 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบคัดเลือกเพื่อจ้างครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ ในระดับปฐมวัย (อ่าน 119) 30 ต.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ ในระดับปฐมวัย (อ่าน 212) 22 ต.ค. 61
เดิน-วิ่ง ครอบครัวอนุบาลสุโขทัย มินิมาราธอน 2018 (อ่าน 709) 03 ก.ย. 61
กลยุทธ์ 3 อ.สู่ความสำเร็จ การจัดการด้านไฟฟ้า (อ่าน 363) 16 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ (รับย้าย) ป.2-ป.6 (อ่าน 634) 10 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกย้ายเข้า ป.2-ป.6 (อ่าน 450) 03 เม.ย. 61
ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 504) 21 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 848) 21 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1317) 28 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1205) 22 ก.พ. 61
ประกาศ ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2604) 12 ก.พ. 61
คำขวัญวันเด็ก 2561 (อ่าน 392) 12 ม.ค. 61
ศธ.เปิดตัว "ติวฟรีดอทคอม" วันเด็กปี 61 (อ่าน 419) 08 ม.ค. 61
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 356) 29 พ.ย. 60
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ NUD PREP TEST 2017 (อ่าน 511) 25 ต.ค. 60
การแข่งขันวิทยศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 (อ่าน 491) 21 ส.ค. 60
เกียรติบัตร ASEAN DAY (อ่าน 533) 11 ส.ค. 60
แบบรายงานการเผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 481) 02 ส.ค. 60
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 589) 01 ส.ค. 60
ประกาศผลสอบการรับย้ายนักเรียนชัินประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (อ่าน 1570) 10 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 828) 25 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 1240) 22 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าห้องเรียนพิเศษ IEP -SM -บ้านนักวิทยาศาสตร์ (อ่าน 2363) 25 ก.พ. 60
กำหนดการรับนักเรียน...โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย..ปีการศึกษา2560 (อ่าน 2086) 17 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 651) 16 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ (อ่าน 561) 10 พ.ย. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 622) 01 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน (อ่าน 627) 05 ก.ย. 59
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 931) 28 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (GTX) (อ่าน 678) 31 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าหน้าที่ห้อง GTX) (อ่าน 602) 25 ม.ค. 59
ครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยได้รับรางวัลเกียรติยศ "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2559 (อ่าน 930) 25 ม.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ห้อง GTX) (อ่าน 765) 11 ม.ค. 59
คำขวัญวันครู 2559 (อ่าน 2213) 10 ม.ค. 59
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559 (อ่าน 5752) 01 ม.ค. 59