ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอบความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562

1. แผนปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
2. นโยบายและจุดเน้น การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562
3. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
5. มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
 

โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 476 ครั้ง