ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียนย้าย ปีการศึกษา 2562 ชั้น อนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (อ่าน 53) 06 เม.ย. 62
กรอบความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 (อ่าน 155) 03 เม.ย. 62
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 421) 19 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบรูณ์ ประจำปีการศึกษา 2562) (อ่าน 327) 16 มี.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนในเขตบริการ และ บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 292) 14 มี.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อเข้าเรียน (อ่าน 729) 14 มี.ค. 62
ด่วนที่สุด ศธ 04006/ว 357 ปรับแก้การรับ อ.1 (3ขวบ) สพฐ. ปรับปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ (อ่าน 276) 13 มี.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 840) 08 มี.ค. 62
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว อ๒๕ เรื่อง เลื่อนวันจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (อ่าน 369) 06 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEPและห้องเรียนพิเศษบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1398) 02 มี.ค. 62
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3727) 04 ก.พ. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 186) 05 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ระดับปฐมวัย (อ่าน 197) 31 ต.ค. 61
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (อ่าน 191) 31 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) (อ่าน 236) 30 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบคัดเลือกเพื่อจ้างครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ ในระดับปฐมวัย (อ่าน 213) 30 ต.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ ในระดับปฐมวัย (อ่าน 284) 22 ต.ค. 61
เดิน-วิ่ง ครอบครัวอนุบาลสุโขทัย มินิมาราธอน 2018 (อ่าน 834) 03 ก.ย. 61
กลยุทธ์ 3 อ.สู่ความสำเร็จ การจัดการด้านไฟฟ้า (อ่าน 422) 16 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ (รับย้าย) ป.2-ป.6 (อ่าน 701) 10 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกย้ายเข้า ป.2-ป.6 (อ่าน 500) 03 เม.ย. 61
ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 567) 21 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 962) 21 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1436) 28 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1278) 22 ก.พ. 61
ประกาศ ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2787) 12 ก.พ. 61
คำขวัญวันเด็ก 2561 (อ่าน 439) 12 ม.ค. 61
ศธ.เปิดตัว "ติวฟรีดอทคอม" วันเด็กปี 61 (อ่าน 473) 08 ม.ค. 61
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 398) 29 พ.ย. 60
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ NUD PREP TEST 2017 (อ่าน 560) 25 ต.ค. 60
การแข่งขันวิทยศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 (อ่าน 542) 21 ส.ค. 60
เกียรติบัตร ASEAN DAY (อ่าน 578) 11 ส.ค. 60
แบบรายงานการเผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 590) 02 ส.ค. 60
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 653) 01 ส.ค. 60
ประกาศผลสอบการรับย้ายนักเรียนชัินประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (อ่าน 1681) 10 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 913) 25 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 1292) 22 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าห้องเรียนพิเศษ IEP -SM -บ้านนักวิทยาศาสตร์ (อ่าน 2481) 25 ก.พ. 60
กำหนดการรับนักเรียน...โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย..ปีการศึกษา2560 (อ่าน 2286) 17 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 698) 16 พ.ย. 59