ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ

Mrs.Nelda Bugnay Waclin
ภาษาอังกฤษ

Miss.Jane D.Agustin
ภาษาอังกฤษ

Miss.Alona P.Cabangdi
ภาษาอังกฤษ

Miss.YTerri Sauder
ภาษาอังกฤษ

Mr.Josept Angelp
ภาษาอังกฤษ

Carmela B. Inway
ภาษาอังกฤษ

Kaitlyn Algoso
ภาษาอังกฤษ